Pliki typu "ciasteczka".
Powyższa domena: www.butz i bach.com.pl nie gromadzi i nie przetważa plików typu "ciasteczka".
Natomiast  powyższe pliki są niezbędne do oglądania poprawnie tej witryny.
Chcąc zapoznać się z informacjami na tej stronie, automatycznie wyrażasz zgodę na politykę tych plików.
Jeżeli nie wyrażasz zgody, to proszę opuścić tę stronę.

Okno na profesjonalizm

Valid HTML 4.0 Transitional

Popękane okna na zgrzewach


Gwarancja firmy Butzbach to kit

Zapraszam do krótkiej literatury z którą warto się zapoznać przed wybraniem producenta okien i firmy montażowej.

     Kompleksową usługę wykonania 34 okien, wymiany okien z montażem parapetów zewnętrznych, wymianę 5 parapetów wewnętrzych z obróbkami tynkarskimi glifów firma "SYSTEMY OKIENNE Butzbach Zbigniew S... Karpin 86, 05-252 Dąbrówka" wykonała w listopadzie 2006r.

       Okna, które były proponowane zgodnie z folderem reklamowym i propozycją handlową z sierpnia 2006r miały być oknami z profilu ELEGANCE 5 komorowego o nowym zaokrąglonym kształcie i posiadające aprobatę techniczną AT-15/4926.

      Okna mają trzy wymiary, największe są w umowie, nieco mniejsze w kosztorysie a najmniejsze te, które są zamontowane. Zmiany wymiarów okien odbyły się bez wiedzy klienta i bez podpisanego aneksu do umowy.

       Montaż okien miał być wykonany zgodnie z technologią zakładową i przez pracowników szkolonych w Niemczech. Możecie go sobie obejrzeć na zdjęciach. Zaraz po montażu zaczęła się reklamacja usługi i po kilku spotkaniach w towarzystwie prawnika i przedstawicieli firmy Butzbach w jednym z pokoi zostało dokonane komisyjne odkucie glifu i pokazały się dziury na wylot. O całym zajściu została poinformowana firma matka Butzbach w Niemczech, ale oni mieli swój profesjonalizm, wysokie wyszkolenie montażystów i wysoką jakość usługi w głębokim poważaniu.

      Po dwuletnim sporze i braku realizacji gwarancji na montaż okien, okazało się, że wszystkie okna są popękane na zgrzewach, pęknięcia te powiększają się z każdym rokiem. Na kolejnym spotkaniu z przedstawicielami firmy Butzbach panowie stwierdzili, że to są zabrudzenia technologiczne (firma szczyci się najczystszą technologią produkcji okien i przyszłych klientów zapraszają do siebie na produkcję). W celu udowodnienia tych pęknięć została wykonana ekspertyza przez Rzeczoznawcę Sądowego. Pomimo tej opini firma nie chce wymienić okien na gwarancji. Sprawa została skierowna do sądu -15 października 2009 r odbyła się pierwsza rozprawa.

     Na pierwszej rozprawie Sąd nakazał dogadać się polubownie. Ponownie zostało wysłane pismo do firmy Butzbach o wymianę okien na gwarancji. Po otrzymaniu niejasnej i nikomu niezrozumiałej odpowiedzi musieliśmy spotkać się w Sądzie na drugiej rozprawie.

     23 marca 2010r firma Butzbach została zobowiązana przez Sąd w przeciągu do 7 dni od rozprawy do dostarczenia oryginalnego protokołu odbioru prac budowlanych - niestety nie dostarczyła tego dokumentu. Sąd wyznaczył Rzeczoznawcę do wykonania oględzin stanu okien i ich montażu. Niestety z powodu braku instrukcji montażu okien i deklaracji zgodności z aprobatą techniczną nie można było wykonać ekspertyzy. Sąd zobowiązał firmę Butzbach do dostarczenia tych dokumentów by ponownie można było wykonać oględziny. Firma pomimo zobowiązania przez Sąd nie dostarczyła powyższych dokumentów.

        Najdziwniejsze jest to, że na każdym spotkaniu wykonawca usługi jak i dyrektor firmy Butzbach czy ich prawnik zarzekali się, że obiektywną ocenę stanu pęknięć i montażu okien może wykonać tylko niezależny rzeczoznawca powołany przez Sąd.

      W dniu 23 września 2011 roku Sąd Rejonowy Dla Warszawy - Śródmieście w Warszawie wydał wyrok na mocy, którego firma Butzbach przegrała proces.

        W dniu 21.12.2011r. Systemy okienne Butzbach Zbigniew S. złożył apelację od wyroku wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów apelacji.

       W dniu 28.12.2011 r. Sąd wydał postanowienie o zwolnieniu od kosztów w części, w pozostałym zakresie oddalił wniosek pozwanego o zwolnienie od kosztów.

    W dniu 17.01.2012r. Systemy okienne Butzbach Zbigniew S. złożył zażalenie na wydane przez Sąd postanowienie.

       W dniu 16.07.2012r Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny - Odwoławczy uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Warszawy Śródmieście w Warszawie, gdyż Sąd Pierwszej Instancji oparł wyrok na opnii Biegłego, który wykonał oględziny prywatnie a firma Butzbach nie chciała dostarczyć Sądowi i wyznaczonemu przez Sąd Biegłemu niezbędnych dokumentów dotyczących okien w celu wykonania oględzin.obmarzanie_okien

Tak obmarzają okna zimą z powodu pęknięć ram i nieszczelnego montażu.      Na dzień 02.04.2013r Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieście w Warszawie VI Wydział Cywilny wyznaczył kolejną rozprawę. W dniu rozprawy zostały dopuszczone dowody z przesłuchania pierwszego Rzeczoznawcy Budowlanego oraz byłej pracownicy firmy Butzbach Pani Barbary  P. ???  

         W dniu 11.06.2013r odbyła się kolejna rozprawa, świadek powołany przez firmę Butzbach, Pani Barbara P.???, która miała zeznać, że nie chciałem wymiany okien na gwarancji nie wstawiła się na rozprawę, otrzymała pouczenie z kodeksu cywilnego i do zapłacenia karę w wysokosci 500 zł. Sąd podjął decyzję o wyznaczeniu Niezależnego Rzeczoznawcy Budowlanego z list Biegłych Sądowych.

       W dniu 17.10.2013r odbyła się wizja lokalna, podczas której okazało się, że Pan Zbigniew S., kierownik budowy i każdy z jego pracowników nie posiadali i nie posiadają uprawnień budowlanych oraz nie mają odpowiedniej wiedzy budowlanej do wykonywanych prac.
         Wykonawca usługi został zobowiązany przez Rzeczoznawcę do dostarczenia następujących dokumentów dotyczących usługi: faktury zakupu okien z fabryki Butzbach, deklaracji zgodności z aprobatą techniczną, deklaracji bezpieczeństwa profili, fabrycznej instrukcji montażu okien, instrukcji obsługi okien, karty wyrobu "pianki montażowej". Powyższe dokumenty nie zostały dostarczone.
        Wizja lokalna potwierdziła pęknięcia okien w narożach, niewłaściwy i nieszczelny montaż, który na dzień dzisiejszy powoduje gnicie murów wokół okien.

         W dniu 18.02.2014r Sąd odrzucił pomysł pozwanego, bym sam sobie wykół okno i wysłał do laboratorium na badania - w/g Butzbach, dziurę po oknie miałem zabić deskami.
       Na rozprawie zostali przesłuchani Rzeczoznawcy Budowlani. W pierwszej kolejności był przesłuchany Biegły Sądowy, który wykonał wizję lokalną i wydał opinię dla Sądu i potwierdził zaistniały fakt z oknami. W drugiej kolejności został przesłuchany pierwszy Rzeczoznawca, który również potwierdził pęknięcia okien.
       Pomimo próby doprowadzenia przez Policję świadka firmy Butzbach, zresztą ich świadek i na ich własny wniosek, Pani Barbara P. nie wstawiła się kolejny raz do Sądu - tym razem nie została odnaleziona.

        W dniu 03.05.2014 na rozprawie zostały dopuszczone dowody z przesłuchania świadka wezwanego przez pana Zbigniewa S. czyli pani Barbary P., wykonawcy usługi Pana Zbigniewa S. oraz powoda. Świadek pana Zbigniewa S. okazał się byłym właścicielem firmy Butzbach i zeznał, że jej pracownicy byli u mnie w domu na jednym ze spotkań reklamacyjnych i potwierdzili, że montaż okien jest bardzo źle wykonany.

     W dniu 10.06.2014r. został ogłoszony wyrok, na mocy którego Pan Zbigniew S. ma zwrócić koszty procesowe, na swój koszt wykonać i wymienić okna na okna zgodne z umową i wolne od wad.

    Na dzień przed uprawomocnieniem się wyroku i przed jego wykonaniem pan Zbigniew S. złożył apelację...? 

    W dniu 30.09.2015r. Sąd Apelacyjny w Warszawie po rozpatrzeniu dowodów i argumentów stron, podtrzymał i uprawomocnił wyrok poprzedniej Instancji z dnia 10.06.2014r.

!!! EGZEKUCJA WYROKU !!!  

Zapraszam do obejrzenia galerii ze zdjęciami.

NAWIGACJA

Wyrok

Popękane ramy okien

Montaż i obróbki glifów

Komisyjne odkucie glifu okna

Strachy na lachy

Forum - oknonet.pl

Forum - muratordom.pl

pęknięcie zgrzewu okna

Data modyfikacji 11.10.2015

Licznik